top of page

RØYST 12 - STATEN

ANSVARLIG REDAKTØR
Tarjei Ellingsen Røsvoll

GRAFISK DESIGN:
Mads Andersen

ILLUSTRASJONAR OG OMSLAG:
Catrine Kooyman

INNHALD

Redaksjonens røyst


Staten og den kapitalistiske akkumulasjonsprosessen
– Karl Marx’ kritikk av Adam Smith

Oscar Dybedahl


Mållaus effektiviseringsreform
Lone Lunemann Jørgensen


Offentlig støtta anarkisme
Eirik Magnus Fuglestad


«Han staten» - og kartet hans
Kristine Salvesen


Stat, marked og evolusjon
Øystein Monsen


Velferdsstaten og markedets glupskhet
Ingrid Wergeland


En marxistisk analyse av retten
Tarjei Ellingsen Røsvoll


Mot en tiltaksløs politikk
Victor Okpe


Førarlaus transportinnovasjon
Bård Torvetjønn Haugland

bottom of page