Vil du kjøpa Røyst?

Om du ikkje er abonnent og har lyst til å kjøpa einskildnumre av Røyst, kan du gjera det på følgande plassar: 
 

  • Tronsmo bokhandel (Oslo)

  • Ivar Aasen-tunet (Volda)

  • Norli Strandgaten (Bergen)

  • Litteraturhuset i Bergen

Den beste måten å sikra at Røyst kjem ut fleire stader, er ved å etterspørje det. Bruk forhandlarane, og be om fleire numre om det er tomt! 

Du kan vanlegvis også kjøpa fleire av numra på arrangementa våre, eller ta kontakt med post@royst.no for å få dei tilsendt (porto kjem i tillegg).
 

Vil du selja Røyst?
Vi vil gjerne ha fleire utsalsstader. Som forhandlar kjøpar du inn Røyst til innkjøpspris (90,- per nummer) og sel til laussalspris (129,-). Send ein epost til post@royst.no for å tinga, i god tid før neste nummer kjem ut.

Nettredaktørar: Mari Gjengedal og Johan Elfving 

Følg oss på Instagram

Org.nr. 912801624
Kontonummer:
3633.54.45591

Tidsskriftet Røyst
c/o Thor Olav Iversen
Baneveien 39, 5010 BERGEN

Følg oss på Facebook