Personabonnement 

Frå og med sommaren 2020 kostar eit årsabonnement på Tidsskriftet Røyst  380,- og dekker 4 nummer. Faktura sendast på epost eller Vipps E-faktura.  Abonnementet løper til det seiast opp. Ein kan seia opp ved å senda ein epost til post@royst.no.

Gåveabonnement
Ynskjer du å gje abonnementet i gåve? Eit gåveabonnement kostar det same som eit vanleg personabonnement. Ta kontakt på post@royst.no for å tinga gåveabonnement.

Organisasjonsabonnement 
Tal utgåver

Nettredaktørar: Mari Gjengedal og Johan Elfving 

Følg oss på Instagram

Org.nr. 912801624
Kontonummer:
3633.54.45591

Tidsskriftet Røyst
c/o Thor Olav Iversen
Baneveien 39, 5010 BERGEN

Følg oss på Facebook