top of page

Fin fest for Røyst #12


I anledning slippet av det tolvte nummeret av Tidsskriftet Røyst, «Staten», ble det arrangert en slippfest for å feire utgivelsen. Nummeret består av tekster fra en lang rekke dyktige skribenter, som skriver om alt fra det norske kartverket og statens forhold til testing av førerløse fremkomstmidler, til skillet mellom by og bygd i Norge og Karl Marx. Festen fant sted på Muskedunder i Bergen, og ble arrangert i samarbeid med NTL Ung, fagforeningen for unge og studenter.

På programmet stod trubadur Helene Nilsen, som fremførte viser om blant annet forholdet mellom staten og livet, mellom staten og kvinnen, og det alltid like populære temaet «kjærlighet», og en panelsamtale mellom ansvarlig redaktør for «Staten», Tarjei Ellingsen Røsvoll, leder av NTL Ung Lone Lunemann Jørgensen, og forfatter Oscar Dybedahl. Panelsamtalen hadde et bredt spenn. Det ble diskutert saker som den sittende regjeringens kuttpolitikk for statlig sektor, og fagbevegelsens prinsipper og strategier for, og rolle i, forvaltning av statsapparatet. Samtalepartnerne diskuterte også den sosialistiske bevegelsens forhold til staten, om både mulighetene og begrensningene som ligger i staten som redskap for byggingen av et sosialistiske samfunn, innenfor rammene av både nasjonal og internasjonal kapitalisme. Det ble åpnet for spørsmål fra salen, hvilket ledet til diskusjoner om kommunepolitikk, EØS-avtalen, og kapitalflukt- og streik.

Redaksjonen i Tidsskriftet Røyst vil takke alle som feiret med oss for en flott fest. Vi ser frem til å invitere dere til fremtidige slippfester og arrangementer. Vi vil også takke NTL Ung for et strålende samarbeid, og Helene Nilsen for en flott fremføring. Sist, men ikke minst, vil vi takke skribentene for dette nummeret for svært gode, viktige, og aktuelle tekster som bidrar til samle en slagkraftig venstreside om framtidas radikale politikk.

留言


bottom of page