Røyst #9: Ta makt!

#9 TA MAKT!

Ansvarleg redaktører

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Helene Askeland Thuen

Grafisk design

Mads Andersen

Illustrasjonar & omslag

Ola Olsen Lysgaard


INNHALD


REDAKSJONENS RØYST

ENQUÊTE: STATSFEMINISME

DEN MEST SKJEBNESVANGRE MAKT — KAPITALISMEN

Isak Lekve

ULIKHET OG KLASSEMAKT

Alf Gunvald Nilsen

EDUCATION FOR LIBERATION

Beathe Øgård, Luwiza Makosa
Ekin Baris Sah & Mostafa El-Sayed Hussin

MANOHARS GRØNNE MAPPE: POLITISK FRIHET, VILKÅRLIG MAKT OG RELIGIONSFRIHETENS USYNLIGE HENDER PÅ SRI LANKA

Michael Hertzberger

OM GJELDSØKONOMI OG
BEGJÆRSFORMING

Eirik Kjønnøy

NÅR BYRÅKRATIET VEKS,
VISNAR GRASROTA

Axel Fjeld

NÆRHET TIL MAKTEN — HVA BETYR DET
FOR DEMOKRATIET?

Marie Koksvik Thorsen

DEN IRRASJONELLE RASJONALITETEN

Varg Folkman

KLASSEN I OPPLØSNING

Tarjei Ellingsen Røsvoll

KORREKTIV ELLER ALTERNATIV

Gina Barstad

METAFORER PÅ VALG

Kristian Arntzen

HERSKETEKNIKKER UTEN HERSKER

Anders Parmann