Redaksjonen

Anders Parmann (f. 1989) er jurist og underviser ved Nord Universitetet.

Helene Askeland Thuen (f. 1994) studerer samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen.

Jenny Nygaardsmoen (f. 1994) studerer sosiologi ved Universitetet i Bergen og er initiativtakar til Rethinking Economics Bergen.

Johan Elfving (f. 1993) har bachelor i samanliknande politikk, er studentsekretær i NTL Ung og vitskapleg assistent ved Universitetet i Bergen.

Julie Brun Bjørkheim (f. 1994) studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og jobbar som vitskapleg assistent ved NUPI.

Lars Volldal (f. 1987) har studert historie og samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen, jobbar som gravande journalist, og har mellom anna vore rådgivar og fylkesleiar for Miljøpartiet Dei Grøne.

Mari Gjengedal (f. 1988) er utdanna samfunnsgeograf frå UiO, har bachelor i sosiologi og psykologi frå NTNU og har mellom anna vore leiar for miljø- og utviklings organisasjonen Spire.

Preben Sørheim (f. 1987) er stipendiat i filosofi ved Universitet i Bergen og redaksjonsmedlem i Manifest tidsskrift.

Ragnhild Freng Dale (f. 1989) er teaterarbeidar, kritikar og stipendiat ved Scott Polar Research Institute, University of Cambridge.

Tarjei Ellingsen Røsvoll (f. 1995) studerer ved Det juridiske fakultet i Bergen, er spaltist i Klassekampen, styremedlem og sit i Studentparlamentet for Venstrealliansen i Bergen.

Thor Olav Iversen (f. 1987) er utdanna samfunnsøkonom og stipendiat ved Senter for Vitenskapsteori.

Varg Lukas Folkman (f. 1995) studerer rettsvitskap ved Universitetet i Bergen, har ein bachelor i filosofi, er tidlegare styreleiar i  Venstrealliansen, anmelder sakprosa i Agenda Magasin og jobbar som journalist.

Administrasjonssekretær

Andreas Madsen Berg (f. 1995) studerer administrasjon og organisasjonsvitskap ved Universitetet i Bergen, tidlegare medlem av bystyret i Bergen for Sosialistisk Venstreparti.

Ansvarlige redaktørar

Jenny Nygaardsmoen

Johan Elfving

Redaksjonsråd

Astrid Hauge Rambøl

Audun Syltevik

Fredrick Tønsvoll Mortvedt

Gøran Østeman Thengs

Ida Storehaug

Knut Knapskog

Maria Dyrhol Sandvik

Peter Hatlebakk

Siri Knapskog

Sofie Marhaug

Tiril Rustand Halvorsen