Radio Røyst


Radio Røyst #20: Bonus! Hva skal DU mene om Bernie Sanders?

Bernie Sanders har omsider lansert sitt kandidatur til presidentvalgkampen 2021, og Tarjei og Johan Elfving fra redaksjonen diskuterer hans potensiale, relevans for den norske konteksten og hvorfor nesten samtlige andre kandidater er håpløse.


Radio Røyst #19: Meningsmålinger og kommunevalg

Denne gangen snakker Tarjei med Anette Arneberg, listeleder for Venstrealliansen UiB, om de fantastiske meningsmålingene, kommunevalg, hvorfor personsstemmer har mer å si enn man skulle tro, og ikke minst universitetspolitikk.


Radio Røyst #18: EØS og ytre høyre

Samtalen mellom Tarjei og Axel Fjeld fortsetter, denne gangen om EØS-avtalen og ytre høyre. Vi diskuterer konkrete hendelser og strategien videre


Radio Røyst #17: Jernbanereformen og EØS

Denne gangen snakker Tarjei med Axel Fjeld, om jernbanereformen, Venezuela på etterskudd og samtalen beveger seg i retning av EØS. Resten av samtalen kommer imidlertid i neste episode.


Radio Røyst #16: Finnes intellektuelt liv på høyresida del to

Dette er fortsettelsen av samtalen mellom Preben og Tarjei fra episode 15.


Radio Røyst #15 – Finnes intellektuelt liv på høyresida?

Vi er tilbake, og spør om det finnes noe smart å lære av høyresidens politiske filosofi. Dette er del en, og den andre delen av samtalen kommer i episode #16!


Radio Røyst #14: Aktivisme, pelsdyr og biler

Hilde Maria Boberg Andresen fra SV blir med for å snakke om aktivisme, abort, pelsdyr, biler, Bergen og seksualundervisning. Tarjei har også lest litt om Ungarns forferdelige endringer i arbeidslovgivning.


Radio Røyst #13: Slippfest med Jacobin, Klassekampen og Manifest

Slippfest for Røyst #10: Teknologi og demokrati, med David Broder, redaktør for Jacobin Europe, Mari Eifring, utenriksredaktør i Klassekampen, og Ellen Engelstad, redaktør for Manifest Tidsskrift,


Radio Røyst #12: Ny utgave!

Anders og Tarjei har fått med seg Lars Volldal og Varg Folkman, redaktører for neste utgave av Røyst: Teknologi og demokrati. Vi tar opp noen av problemstillingene teknologien skaper for venstresida. Kom også på slippfest fredag den 7 desember, eller lytt til podcasten vi skal lage av den.


Radio Røyst #11: Sekstimersdag eller robotene tar oss.

Vi har fått med oss leder i Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, og diskuterer sekstimersdagen som politisk prosjekt for venstresida fremover.