09 Jun

Regressiv reform: Om jernbanereformen og faktaene som drukner i nytale

Tekst: Axel Fjeld

Regjeringen Solberg har lagt frem sin jernbanereform. Den ble presentert på Oslo S mandag 11.05, og lagt frem for stortinget tirsdag 12.05. Flere aktører, deriblant Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokmannsforbund, har påpekt at det forslaget som ble lagt frem for stortinget stemmer dårlig med den rosemalte versjonen som ble presentert på Oslo S. Jeg kommer ikke til å gå så mye inn på akkurat det, men som jernbaneansatt ønsker jeg å korrigere noen av påstandene som ble servert på Oslo S, samt skissere hvilke tiltak regjeringen Solberg burde ha prioritert fremfor konkurranseutsetting.

Read More

05 Nov

Returmania – om avtalen som skal gjøre Norge best i klassen på retur

Tekst: Maja Janmyr. Hentet fra Røyst #2: Utkant.

18 personer i døgnet. Det er antallet mennesker som har blitt deportert fra Norge av Politiets Utlendingsenhet (PU) så langt i år. Målet er 7100 tvangsreturer innen utgangen av 2014. I fjor var tallet 5934, og året før 4903. Norge vil bli best i klassen.

De som skal tvangsreturneres – de uten lovlig opphold – lever ofte i det norske samfunnets utkant, uten sikkerhetsnett, med begrensede rettigheter og politisk deltakelse. De utgjør den mest sårbare gruppen av immigranter. Samtidig er det akkurat disse som det siste tiåret har havnet i kjernen av enhver norsk regjerings politikk. «Det er en politisk prioritet å sende ut flere uten lovlig opphold og utlendinger som er ilagt straffereaksjon», forklarte statssekretær Himanshu Gulati i Justis- og beredskapsdepartementet til norske medier tidligere i år.[1] Regjeringen kutter i ressursene til saksbehandling i asylprosessen og bevilger nå ekstra midler til arbeidet med tvangsreturer.

Read More