05 nov

Returmania – om avtalen som skal gjøre Norge best i klassen på retur

Tekst: Maja Janmyr. Hentet fra Røyst #2: Utkant.

18 personer i døgnet. Det er antallet mennesker som har blitt deportert fra Norge av Politiets Utlendingsenhet (PU) så langt i år. Målet er 7100 tvangsreturer innen utgangen av 2014. I fjor var tallet 5934, og året før 4903. Norge vil bli best i klassen.

De som skal tvangsreturneres – de uten lovlig opphold – lever ofte i det norske samfunnets utkant, uten sikkerhetsnett, med begrensede rettigheter og politisk deltakelse. De utgjør den mest sårbare gruppen av immigranter. Samtidig er det akkurat disse som det siste tiåret har havnet i kjernen av enhver norsk regjerings politikk. «Det er en politisk prioritet å sende ut flere uten lovlig opphold og utlendinger som er ilagt straffereaksjon», forklarte statssekretær Himanshu Gulati i Justis- og beredskapsdepartementet til norske medier tidligere i år.[1] Regjeringen kutter i ressursene til saksbehandling i asylprosessen og bevilger nå ekstra midler til arbeidet med tvangsreturer.

Read More