16 aug

Prostitusjonspolitikk: En evig moralpolitisk slagmark?

Tekst Inga Ydersbond. Hentet fra Røyst #1: Frihet

I flere europeiske land er det nå opphetet og polarisert debatt om hva slags politikk som bør føres for å regulere aktiviteter som faller under begrepet prostitusjon. Norge er intet unntak: skarpe fronter, skråsikkerhet og bredt folkelig engasjement har preget diskusjonen om et område som er befengt med krevende politiske, økonomiske, juridiske og filosofiske utfordringer langt ut over det som vanligvis kommer frem i debattene. Med Norge, Tyskland og USA som eksempler vil denne artikkelen diskutere de ulike vestlige modellene som regulerer prostitusjon ut fra tilgjengelig empiri og teori om moralpolitikk. Det underliggende spørsmålet er, uavhengig av hvilken type reguleringsmodell man foretrekker: Hva slags samfunn ønsker vi, egentlig? Hva er egentlig best, i den grad det finnes noen «beste løsning»?

Read More